Eiser-Loeb Wing in Tel Aviv

In dit bejaardenhuis in Tel Aviv wonen veel oud-werknemers en vrijwilligers van WIZO. Naast de reguliere afdeling is er een geriatrische afdeling voor de 36 bejaarden die extra zorg nodig hebben. Er is permanent een dokter beschikbaar en de bewoners krijgen 24 uur per dag zorg. Ze krijgen vijf maaltijden per dag aangeboden, gaan dagelijks onder de douche of in bad, krijgen bezigheidstherapie, psychische zorg, goede medische zorg. Een maatschappelijk werker zorgt voor het welzijn van de bewoners en betrokken mantelzorgers.

Onlangs is de geriatrische afdeling gerenoveerd zodat het weer aan de normen en maatstaven van het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn voldoet.

Print Friendly, PDF & Email