Fieps van Emde Centrum in Ramle

Met bijeenkomsten en cursussen worden vrouwen en meisjes weerbaar gemaakt. Ook zijn er inloopspreekuren van consultants.

WIZO Warm (T)huis-programma voor meisjes uit risicogroepen
Dit is ontwikkeld voor pubermeisjes van 13 tot 18 jaar die gevaar lopen om te ontsporen omdat ze zijn vastgelopen in hun leven. Ze worden aangemeld door schooldecanen en gemeentelijke maatschappelijk werkers.

Een maatschappelijk werker, een jongerenwerker, een huismoeder en WIZO vrijwilligers stomen de meisjes klaar om een opleiding te volgen en ze weer vaste grond onder hun voeten te laten voelen. Zo wordt ervoor gezorgd dat ze niet op straat gaan zwerven en van het rechte pad af raken.

Vliegende vrouwen (Nashim Be’Maof)
Dit is een project bedoeld voor “vrouwen op de vlucht”. Deelnemers krijgen kennis en vaardigheden aangeleerd waarmee ze hun leven in eigen hand kunnen nemen en uit de slachtofferrol kunnen komen. Na afloop van de cursus worden veel vrouwen zelf vrijwilliger in het centrum.

Print Friendly, PDF & Email