Project

De WIZO Beit Hakarem School in Jeruzalem

De WIZO Beit Hakarem school in Jeruzalem is een praktijkgerichte beroepsopleiding voor kansarme jongeren met een joodse, Arabische, Russische en Ethiopische achtergrond die kampen met leerstoornissen en ernstige emotionele gedragsproblemen.
Deze opleiding maakt geen onderscheid in religie en achtergrond, alles draait om motivatie, samenwerken en professionele ontwikkeling. De school is vaak een laatste redmiddel voor jongeren die afgewezen zijn in het reguliere onderwijs. Gespecialiseerde docenten, psychologen en sociaal werkers hebben als doel deze jongeren een positieve draai aan hun leven te geven.
cooks3

De opleiding duurt drie jaar en kan qua niveau vergeleken worden met een Nederlandse vmbo opleiding. Chef Tamar Blay is coördinatrice van het lesprogramma en ze stelt hoge eisen aan de leerlingen.

Zowel theorie als praktijk vakken komen aan bod zoals:

  • warenkennis
  • kooktechnieken
  • voedingsleer
  • spijswetten (kosjer en halal)
  • menuopstelling
  • voedsel presentatie
  • hygiëne regels
  • gezonde voeding en dieetleer

Daarnaast worden er speciale workshops en seminars georganiseerd voor de leerlingen.

cooks

De focus ligt nadrukkelijk op het integreren in de samenleving en de arbeidsmarkt. Leerlingen krijgen de kans beroepsmatige vaardigheden te ontwikkelen en te trainen in diverse sectoren. Na het succesvol afronden van deze unieke opleiding ontvangen leerlingen, in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Handel en Arbeid, een gecertificeerd diploma. Jongeren maken een reële kans aan de slag te gaan in zowel de publieke als privé sector.

Tijdens hun opleiding krijgen de leerlingen alle benodigde lesmateriaal om volledig deel te kunnen nemen aan het programma. Bovendien worden ze dagelijks met shuttle bussen gehaald en gebracht om spijbelen en uitval te voorkomen.

__ Photo by Yakir Zur -7632

De keuken van de school is geopend van ‘s morgens 8 uur tot 3 uur in de middag. Dagelijks worden er verse maaltijden bereid voor en door leerlingen. Deze maaltijden fungeren zowel als lesmateriaal als hun eigen voeding aangezien de leerlingen doorgaans uit arme gezinnen komen.

Dit jaar nemen 44 leerlingen deel aan het programma. De kosten per leerling bedragen 1500 euro per jaar. We streven ernaar 20 jongeren verder te helpen in hun professionele ontwikkeling op weg naar zelfstandigheid.

Over WIZO

WIZO is een internationale organisatie van 250.000 joodse vrouwelijke vrijwilligers in 53 landen.

Doelstelling is om kwetsbare groepen in de Israëlische samenleving een beter bestaan te bieden los van geloofsovertuiging en/of achtergrond. WIZO is actief in 800 maatschappelijke, educatieve en sociaal-culturele projecten en houdt zich nadrukkelijk niet bezig met politiek.

WIZO Nederland heeft de ANBI status.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email