Ina Kisch Houthakker-kinderdagverblijf in Eilat

Dit kinderdagverblijf ligt in een vrij nieuwe buurt met gezinnen uit de middenklasse. De 52 kinderen van leeftijden tussen 3 maanden en 3 jaar krijgen elke dag ontbijt, een warme maaltijd en tussendoortjes. Er is een groot aanbod van activiteiten waaronder lessen in ritmiek, theater en muziek.

WIZO Nederland geeft financiële hulp bij renovaties van de speeltuinen, de lokalen, de keuken, badkamers en de schuilkamer die ook dienst doet als een ruimte waar kinderen therapie kunnen krijgen. Naast het onderhoud is er ook geld nodig voor nieuw leermateriaal en meubels.

WIZO zorgt voor kinderen
Jonge kinderen in Israël kunnen geen betere zorg krijgen dan in een van de 180 hoog gekwalificeerde WIZO-kinderdagverblijven, verspreid door het hele land. Een van de doelstellingen van WIZO is zorgen voor het welzijn van baby’s, kinderen en vrouwen, ongeacht economische of sociale status.
WIZO zorgt ook voor kinderen die beneden de armoedegrens leven en van wie de ouders hulp nodig hebben.

WIZO-kinderdagverblijven zijn overal te vinden: in steden, moshaviem, kibboetsiem, op lucht- en landmachtbases, op de campus van universiteiten en zelfs in ziekenhuizen. Elk staflid is verplicht om een interne professionele theorie- en praktijkopleiding kinderopvoeding te volgen.

De organisatie voorziet ook in opvang en speciale begeleiding van kinderen die door de Kinderbescherming als probleemgeval aangemeld zijn: kinderen met een autistische stoornis of andere handicap en kinderen uit risicogroepen. Het team werkt samen met ouders, welzijnsorganisaties en therapeuten van verschillende disciplines.

Print Friendly, PDF & Email