PERIODIEKE SCHENKING

WIZO periodiek steunen kan eenvoudig, zonder notariële akte. Periodieke schenkingen zijn voor 100% aftrekbaar en er bestaat geen maximum. De Belastingdienst stelt wel een aantal eisen:

  • de schenker maakt minstens vijf jaar achtereen jaarlijks (ongeveer) eenzelfde bedrag over aan dezelfde organisatie
  • de schenker moet minstens 18 jaar zijn.
  • als de schenker is getrouwd of geregistreerd partnerschap heeft, is bijna altijd toestemming van de partner vereist.
  • de periodieke schenking eindigt bij overlijden

Een schenkingsovereenkomst tussen de schenker en het goede doel is voldoende. De schenker kan in de notariële akte of schenkingsovereenkomst laten opnemen dat een periodieke schenking aan het goede doel eindigt op het moment dat zijn (haar) inkomen daalt. Ook kan worden opgenomen dat de periodieke schenking eindigt wanneer het goede doel niet meer de ANBI-status heeft of failliet gaat. ANBI’s betalen geen belasting over de schenkingen die ze krijgen.

Download hier de overeenkomst voor Periodieke gift in geld.

Print Friendly, PDF & Email