Safety -Campagne

Corona en toename huiselijk geweld in Israël

In alle door corona getroffen landen is er sprake van een toename van gewelddadig gedrag binnenshuis.

WIZO Israël heeft in het kader van het ‘Safety – Net’ programma meteen actie ondernomen om vrouwen en kinderen in deze crisis te steunen. Het is de enige NGO die al snel een noodopvang geopend heeft, met professionele hulpverleners en vrijwilligers. De opvang was al binnen een week vol. WIZO Israël had al twee opvanghuizen voor mishandelde vrouwen en drie centra voor behandeling en preventie van geweld, waar onder meer aan gewelddadige personen geleerd wordt hoe (op een niet-gewelddadige manier) om te gaan met moeilijke situaties. Er is een (sociaal) huis voor tachtig gezinnen, met in totaal tweehonderd kinderen waar zij, na verblijf in een opvanghuis, geholpen worden bij het vinden van onderdak en werk. Door deze extra nazorg komen er weer eerder plekken vrij in de reguliere opvangcentra. WIZO Israël heeft ook nog een hotline voor gewelddadige mannen, om hen te helpen verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden en de juiste hulp te vinden.

Het is indrukwekkend om te zien wat WIZO in deze crisistijd doet voor iedereen die te maken heeft met (toegenomen) huiselijk geweld. Ook zijn er al initiatieven om kwetsbare groepen te helpen bij ernstige maatschappelijke gevolgen van deze crisis, zoals bijvoorbeeld werkeloosheid.

Zondag 7 juni sprak Ora Korazim, de voorzitter van WIZO Israël, via Zoom over de toename van huiselijk geweld in Israël sinds de corona-lockdown medio maart 2020 (klik hier voor de presentatie).

Zij noemt:

  • een enorme stijging van het aantal meldingen bij hotlines en opvanghuizen
  • 20% toename van het aantal meldingen bij de politie
  • tien keer zoveel vraag om hulp – waarvan het merendeel onmiddellijk ingrijpen van de politie vereist – bij welzijnsorganisaties
  • 400% meer telefoontjes naar de WIZO-hulplijnen
  • dat er in deze periode zes vrouwen zijn vermoord (in heel 2019 totaal 17), één vrouw gewond is geraakt en twee vrouwen stierven door zelfmoord als gevolg van tegen hen gericht geweld

WIZO heeft financiële hulp nodig voor deze speciale shelter en wij vragen hier dan ook om jullie steun. De kosten voor de noodopvang gedurende 1 jaar is € 30.000. Alleen met jullie donaties kan deze kwetsbare groep vrouwen en kinderen goed geholpen worden.

Namens WIZO Nederland alvast ontzettend bedankt! 

KLIK HIER VOOR UW DONATIE €

Print Friendly, PDF & Email