SAMEN-LEVEN

SAMEN-LEVEN vrouwen en hun Olijfbomen

logo olijfboom Een tentoonstelling genaamd trait d’union – de Verbinding. Met de schilderkunst als bindmiddel slaagden 35 vrouwen van diverse culturele en religieuze achtergrond – Joods, islamitisch, christelijk en Circassisch, erin om een sfeer van verdraagzaamheid en vriendschap te scheppen. Voorbijgaand aan alle spanningen en culturele verschillen werden vriendschappen gesloten en in maart 2014 waren 35 schilderijen klaar om te worden tentoongesteld .Vijfendertig vrouwen, die samenwerken in een workshop onder de bezielende leiding van schilder Sheila Dvore Casdi in het WIZO Community Center in Afula, Israel.

Teken van verdraagzaamheid

Het is een inspirerende tentoonstelling geworden, van vrouwen die allemaal dezelfde droom delen. In hun schilderijen legden zij hun diepste gevoelens en gedachten. Vrouwen, die ons willen laten zien dat vriendschap, loyaliteit en verdraagzaamheid mogelijk is, ondanks alle obstakels op de weg erheen.

Vrouwen en hun olijfbomen: een reizende tentoonstelling van 35 schilderijen

De 35 schilderijen hebben allemaal hetzelfde onderwerp, maar zijn toch elk voor zich uniek. Gebaseerd als ze zijn op het verhaal van elke kunstenares en de interactie tussen de vrouwen in deze bijzondere kunstklas.
Bij de tentoonstelling is een kunstcatalogus, gesponsord door Michel Kichka, een Israëlische Joodse striptekenaar en bekend politiek cartoonist, lid van Cartooning for Peace (Striptekenen voor Vrede).

BILD3_sBILD1_sBILD4_s
In het voorjaar van 2014 waren de werken in de Gemeentelijke Galerie Afula en het Frans Cultureel Centrum in Nazareth te zien. Tijdens de opening van deze tentoonstelling spraken de directeur van het WIZO Community Centre, de directeur van het Frans Cultureel Centrum in Nazareth en de leidster van de workshop. De voertaal was hebreeuws en Arabisch, de officiële talen van Israel en de sfeer warm en vriendelijk.
De tentoonstelling “Trait D’Union – Verbinding” reist vanaf november 2014 door Frankrijk en zal vervolgens in vele Europese steden te zien zijn. Bij de opening in de Temple Saint Etienne in Mulhouse op 7 november 2014 waren 18 van de trotse kunstenaressen aanwezig. Op 18 december hingen de schilderijen in het stadhuis van Parijs. WIZO Nederland kijkt ernaar uit om de schilderijen in november en december 2015 in Nederland tentoon te stellen.

Het WIZO Community Center in Afula:

In het voorjaar van 2014 waren de werken in de Gemeentelijke Galerie Afula en het Frans Cultureel Centrum in Nazareth te zien. Tijdens de opening van deze tentoonstellingen spraken de directeur van het WIZO Community Centre, de directeur van het Frans Cultureel Centrum in Nazareth en de leidster van de workshop. De voertaal was hebreeuws en Arabisch, de officiële talen van Israel en de sfeer warm en vriendelijk.
De tentoonstelling “Trait D’Union – Verbinding” reist vanaf november 2014 door Frankrijk en zal vervolgens in vele Europese steden te zien zijn. Bij de opening in de Temple Saint Etienne in Mulhouse op 7 november 2014 waren 18 van de trotse kunstenaressen aanwezig. Op 18 december hingen de schilderijen in het stadhuis van Parijs. WIZO Nederland kijkt ernaar uit om de schilderijen in november en december 2015 in Nederland tentoon te stellen.
Het WIZO Community Center ligt in een arme buurt en biedt activiteiten aan alle burgers van Afula.
Directeur Dudu Moatty is de overtuiging toegedaan, dat de gemeenschap gebaat is met out-reach programma’s en programma’s die uitgaan van bestaande behoeftes in de gemeenschap. Vanuit deze gedachte en onder zijn leiding kwam het Olijfboom – project tot bloei.

De Olijfboom

De geschiedenis van de olijfboom gaat helemaal terug tot Mesopotamië, Syrië en Israël, 6000 jaar voor de gewone jaartelling.
Volgens het Jodendom staat de olijfboom en de olie ervan symbool voor rechtvaardigheid en barmhartigheid. Volgens de christelijke evangeliën is het een symbool van opoffering en liefde.
En volgens koran en Islam is de olijfboom de centrale boom, de as van de wereld, het symbool van de universele mens.

Unknown-2
De Leraar van de kunst

SHEILA dvoře CASDI, Leraar en Curator

artist4_s

DAVID MOATTYdirecteur van het Centrum in Afula

direktor

Print Friendly, PDF & Email