Wereld WIZO

Wereld WIZO is in 1920 opgericht in Londen en heeft sinds 1948 haar hoofdkantoor in Tel Aviv. Met 800 projecten zet Wereld WIZO zich in voor gelijkwaardigheid van kinderen, vrouwen en ouderen in Israël op op ieder niveau van de samenleving:

• 14.000 peuters van drie maanden tot 3 jaar gaan naar 180 WIZO-kinderdagverblijven
• 220 peuters zitten in 19 WIZO-multifunctionele kinderdagverblijven
• 2000 kinderen (6-9 jaar) volgen naschoolse opvang
• 32 kinderen van (4-18 jaar) wonen in vier gezinsvervangende WIZO-huizen
• 166 kinderen van (6-18 jaar) wonen bij pleegouders in WIZO -jeugddorpen
• 5.220 jongeren van (12-18 jaar) gaan naar 8 scholen in WIZO-jeugddorpen
• 1.060 jongeren van (12-18 jaar) wonen intern in WIZO-jeugddorpen
• 380 teenagers in nood worden opgevangen in 27 WIZO-centra
• 5000 vrouwen vinden de weg naar 30 juridische advies bureaus van WIZO
• 80 vrouwen en 100 kinderen zitten in WIZO-blijf van mijn lijf-huizen
• 5.340 vrouwen participeren in re-integratie programma’s van WIZO
• 4.500 moeders nemen deel aan 86 WIZO-groepen voor alleenstaande ouders
• 10.000 vrouwen volgen cursussen in WIZO-centra

Bovendien heeft WIZO
• een hulplijn voor ouders van peuters met gedragsproblemen
• een hulplijn voor agressieve mannen ter voorkoming van huiselijk geweld
• steungroepen voor ouderen
• hulp- en integratieprogramma’s voor nieuwe immigranten
• bar en bat mitswa-opleidingen en -vieringen

WIZO verbetert de positie van vrouwen
• door wetsvoorstellen en het lobbyen voor verbetering van bestaande wetgeving te doen
• door bewustwording en persoonlijke ontwikkeling te bevorderen met scholing in diverse vakgebieden
• door leiderschapstraining te geven aan vrouwen uit alle lagen van de bevolking
• door huiselijk geweld te bestrijden

WIZO streeft ernaar om de band tussen Israël en de joodse wereld daarbuiten te versterken en antisemitisme wereldwijd te bestrijden. Door middel van interactie met organisaties wereldwijd delen wij onze ervaring met vrouwen van over de hele wereld.

Door de VN wordt Wereld WIZO erkend als een niet-gouvernementele organisatie (NGO), heeft een adviserende positie bij ECOSOC (United Nations Economical, Social and Cultural Organization) en Unicef.

Op de hoogte blijven van wat er gebeurt in de andere WIZO-landen? Lees hier alles over Wereld WIZO.

Print Friendly, PDF & Email