WIZO jeugddorpen

Jeugddorpen zijn unieke Israëlische instellingen.
Sinds de oprichting van het eerste Jeugddorp – 75 jaar geleden –  hebben zo’n 400.000 kwetsbare jongeren van verschillende etnische,religieuze en culturele achtergronden in één van de inmiddels 60 jeugddorpen in Israël een plaatsvervangend ‘thuis’ gevonden met een persoonlijk afgestemde opvang, begeleiding en scholing. 

De 18.000 jongeren die tegenwoordig jaarlijks aan de zorg in de Jeugddorpen worden toevertrouwd, vertegenwoordigen de multiculturele smeltkroes van het hedendaagse moderne Israël.

De zes WIZO jeugddorpen bieden kinderen uit diverse culturen met een zwakke sociale economische achtergrond en leerlingen met leerproblemen een vervangend thuis. De kinderen krijgen – waar nodig – heel persoonlijke en specialistische aandacht op allerlei gebied. Dat kan een psychologische behandeling zijn en/of intensieve studiebegeleiding. Maar ook alle mogelijke naschoolse activiteiten worden er aangeboden om de kinderen plezierig bezig te houden, hun talenten te ontplooien en hun belangstelling aan te wakkeren. Wanneer dat nodig is, krijgt een kind bijles in Ivriet, rekenen, Engels of een ander schoolvak zodat het lesniveau bereikt kan worden van de klas waarin het kind volgens zijn of haar leeftijd past. Elk kind op de WIZO scholen en in de jeugddorpen weet dat hij of zij gelijke kansen krijgt om in het leven te slagen.

De WIZO scholen in de jeugddorpen bieden uitstekend onderwijs. Sommige daarvan staan bekend als de besten in hun regio. Ook kinderen uit de omgeving gaan er heen. Sommige kinderen komen al op heel jonge leeftijd in een jeugddorp terecht. Zij maken er deel uit van zogenaamde WIZO Familie units, waarin acht kinderen door een paar ouder – begeleiders worden verzorgd. Jeugddorpen fungeren tevens als thuisbasis voor afgestudeerde jongeren die in dienst zijn en behoefte hebben aan een plek als ze met verlof zijn uit het leger. Kinderen uit arme gezinnen die op vakantie naar huis gaan krijgen een voedselpakket mee voor thuis.

De staf van de jeugddorpen zorgt er voor dat de kinderen alles krijgen wat ze nodig hebben. Daarbij verzekeren zij zich van alle mogelijke steun die hen daarbij van dienst kan zijn. De opvoedkundige benadering in het dorp draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van het individu en het met succes integreren van kinderen met zeer diverse mogelijkheden en verschillende achtergrond in de maatschappij.

* WIZO Nachlat Yehuda
De studenten in WIZO Jeugddorp Nachlat Yehuda variëren in leeftijd tussen de 13 en 18 jaar. Een deel van de kinderen zijn in Israel geboren (40%), maar het grootste gedeelte van de kinderen zijn nieuwe immigranten uit de voormalige Sovjet Unie (30%) en uit Ethiopië (30%). De school telt 380 leerlingen, waarvan 56% in het jeugddorp wonen. Veel van deze jongeren komen naar Nachlat Yehuda als gevolg van zeer traumatische ervaringen in hunmjeugd, waaronder mishandeling en geweld. Anderen komen uit een gezin waar de hele amilie in zeer erbarmelijke omstandigheden verkeert of in een zeer verstoorde gezinssituatie.
Als gevolg van schokkende ervaringen hebben deze jongeren de speciale steun en zorg nodig die hen in een jeugddorp verleend wordt. De liefdevolle begeleiding helpt hen om over hun moeilijke verleden heen te komen en om hiaten in hun opvoeding op te vullen, die het gevolg kunnen zijn van hun problematische jeugd.
De opvoedkundige aanpak in Nachlat Yehuda is erop gericht de jongeren een groot scala aan mogelijkheden te bieden. Dit wordt gedaan om de jongeren meer kansen te geven bij het aanleren van de vaardigheden die ze nodig hebben om zich te ontplooien en volwaardige burgers te worden.
In het WIZO Jeugddorp Nachlat Yehuda wordt al het mogelijke gedaan om de studenten hun talenten en kwaliteiten ten volle te laten ontwikkelen. De school stimuleert de studenten ook om deel te nemen aan gemeenschappelijke activiteiten, zodat ze gaan beseffen hoe belangrijk het is om goede burgers in de maatschappij te worden.
De leiding laat de kinderen zich in hun eigen tempo ontwikkelen met behulp van de individuele steun van leerkrachten en begeleiders.
De resultaten zijn indrukwekkend. Een hoog percentage van de kinderen halen zeer goede resultaten bij de toelatingsexamens voor de Israëlische Universiteiten.

http://www.nachlat.org.il/lahakot/ 

* Nahalal in de Galilee is  gespecialiseerd in biotechniek. Dit jeugddorp is een voorbeeld van de smeltkroes van jongeren met verschillende achtergronden. 1200 leerlingen bezoeken de school waaronder Ethiopische, Russische, Druzen en Arabische kinderen.
WIZO Nederland sponsorde onlangs de bouw van de keuken bij de gemeenschappelijke eetzaal. 

* Hadassim bij Netanya is een bijzonder thuis voor jongeren. Afgezien van de gebouwen met woonvoorzieningen zijn voor jongeren heeft dit jeugddorp ook wooneenheden waar zeer kwetsbare kinderen met stafleden en hun gezin wonen in een gezinssituatie. In totaal gaan 1150 kinderen naar de hooggekwalificeerde school op  het terrein.

* Nir Haemek is een jeugddorp bij Afula met een breed aanbod van onderwijs programma’s, ook voor kinderen met leerachterstanden. Het is bovendien een thuis voor jongeren die in dienst zijn, maar die helaas geen ander onderdak hebben in hun vrije tijd. In dit jeugddorp is een prachtige eigen synagoge.

* Ptach-Tikva is gespecialiseerd in vakken op  het gebied van landbouw en tuinieren.
460 leerlingen, van wie de helft intern woont, volgen er onderwijs.

* Ahuzat Yeladim in Haifa is voor 100 probleemjongeren een veilig thuis. Het is voor deze kinderen de laatste mogelijkheid om onderwijs te kunnen volgen. Zij kunnen niet meer naar huis en vaak ook niet naar een andere thuissituatie. Daarom is er in dit dorp een sjabbathuis waar kinderen in het weekend naar toe kunnen gaan.

 

Print Friendly, PDF & Email